logo
Quran
1 əl-Fatihə ( Kitabı açan ) surəsi
2 əl-Bəqərə ( İnək ) surəsi
3 Ali-İmran ( İmran ailəsi ) surəsi
4 ən-Nisa ( Qadınlar ) surəsi
5 əl-Maidə ( Süfrə ) surəsi
6 əl-Ənam ( Davar ) surəsi
7 əl-Əraf ( Sədd ) surəsi
8 əl-Ənfal ( Qənimət ) surəsi
9 ət-Tovbə ( Tövbə ) surəsi
10 Yunus ( Yunus əleyhissəlam ) surəsi
11 Hud ( Hud əleyhissəlam ) surəsi
12 Yusuf ( Yusif əleyhissəlam ) surəsi
13 ər-Rəd ( Göy gurultusu ) surəsi
14 İbrahim ( İbrahim əleyhissəlam ) surəsi
15 ər-Hicr ( Daşlı sahə ) surəsi
16 ən-Nəhl ( Bal arısı ) surəsi
17 əl-İsra ( Gecə vaxtı seyr ) və ya Bəni-İsrail ( İsrail oğulları ) surəsi
18 ər-Kəhf ( Mağara ) surəsi
19 Məryəm ( Məryəm əleyhissəlam ) surəsi
20 Taha surəsi
21 əl-Ənbiya ( Peyğəmbərlər ) surəsi
22 əl-Həcc ( Həcc ) surəsi
23 əl-Muminun ( Möminlər ) surəsi
24 ən-Nur ( Nur ) surəsi
25 əl-Furqan ( Fərqləndirmə ) surəsi
26 əş-Şüəra ( Şairlər ) surəsi
27 ən-Nəml ( Qarışqalar ) surəsi
28 əl-Qəsəs ( Hekayət ) surəsi
29 əl-Ənkəbut ( Hörümçək ) surəsi
30 ər-Rum ( Rumlular ) surəsi
31 Loğman ( Loğman əleyhissəlam ) surəsi
32 əs-Səcdə ( Səcdə ) surəsi
33 əl-Əhzab ( Dəstələr )
34 Səbə ( Səba ) surəsi
35 Fatir ( Yaradan ) surəsi
36 Yasin surəsi
37 əs-Saffat ( Səf-Səf duranlar ) surəsi
38 Sad surəsi
39 əz-Zumər ( Zümrələr ) surəsi
40 əl-Mumin ( Mömin ) surəsi
41 Fussilət ( Müfəssəl izah edilmiş ) surəsi
42 əş-Şura ( Şura ) surəsi
43 əz-Zuxruf ( Qızıl bəzəklər ) surəsi
44 əd-Duxan ( Duman ) surəsi
45 əl-Casiyə ( Diz çökmüş camaat ) surəsi
46 əl-Əhqaf ( Qumsal təpələr ) surəsi
47 Muhəmməd surəsi
48 əl-Fəth ( Fəth ) surəsi
49 əl-Hucurat ( Otaqlar ) surəsi
50 Qaf surəsi
51 əz-Zariyat ( Sovurub dağıdan küləklər ) surəsi
52 ət-Tur ( Dağ ) surəsi
53 ən-Nəcm ( Ulduz ) surəsi
54 əl-Qəmər ( Ay ) surəsi
55 ər-Rəhman ( Rəhmli olan Allah ) surəsi
56 əl-Vaqiə ( Vaqiə ) surəsi
57 əl-Hədid ( Dəmir ) surəsi
58 əl-Mücadələ ( Mücadilə ) surəsi
59 əl-Həşr ( Toplanma ) surəsi
60 əl-Mumtəhinə ( İmtahana çəkilən qadın ) surəsi
61 əs-Saff ( Səf ) surəsi
62 əl-Cumuə ( Cümə ) surəsi
63 əl-Munafiqun ( Münafiqlər ) surəsi
64 ət-Təğabun ( Qarşılıqlı aldanma ) surəsi
65 ət-Talaq ( Boşanma ) surəsi
66 ət-Təhrim ( Qadağan ) surəsi
67 əl-Mulk ( Mülk və ya Hakimiyyət ) surəsi
68 Nun və ya əl-Qələm ( Qələm ) surəsi
69 əl-Haqqə ( Haqq olan qiyamət ) surəsi
70 əl-Məaric ( Dərəcələr, yaxud Pillələr ) surəsi
71 Nuh ( Nuh əleyhissəlam ) surəsi
72 əl-Cin ( Cinlər ) surəsi
73 əl-Muzzəmmil ( Örtünüb bürünən ) surəsi
74 əl-Muddəssir ( Bürünüb sarınan ) surəsi
75 əl-Qiyamə ( Qiyamət ) surəsi
76 əl-İnsan ( İnsan ) və ya əd-Dəhr ( Dövr ) surəsi
77 əl-Mursəlat ( Bir-birinin ardınca göndərilənlər ) surəsi
78 ən-Nəbə ( Böyük xəbər ) surəsi
79 ən-Naziat ( Can alanlar ) surəsi
80 Əbəsə ( Qaşqabağını tökdü ) surəsi
81 ət-Təkvir ( Sarınma ) surəsi
82 əl-İnfitar ( Parçalanma ) surəsi
83 əl-Mutəffifin ( Çəkidə və ölçüdə aldadanlar ) surəsi
84 əl-İnşiqaq ( Yarılma ) surəsi
85 əl-Buruc ( Bürclər ) surəsi
86 ət-Tariq ( Gecə gələn ) surəsi
87 əl-Əla ( Ən uca ) surəsi
88 əl-Ğaşiyə ( Bürünən ) surəsi
89 əl-Fəcr ( Dan yeri ) surəsi
90 əl-Bələd ( Şəhər ) surəsi
91 əş-Şəms ( Günəş ) surəsi
92 əl-Leyl ( Gecə ) surəsi
93 əz-Zuha ( Səhər və ya səhər işığı ) surəsi
94 əl-İnşirah ( Açma və ya genişlənmə ) surəsi
95 ət-Tin ( Əncir ) surəsi
96 əl-Ələq ( Laxtalanmış qan ) surəsi
97 əl-Qədr ( Qədr gecəsi ) surəsi
98 əl-Bəyyinə ( Açıq-aydın dəlil ) surəsi
99 əz-Zilzal ( Zəlzələ ) surəsi
100 əl-Adiyat ( Qaçan atlar ) surəsi
101 əl-Qariə ( Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət ) surəsi
102 ət-Təkasur ( Çoxluqla öyünmə ) surəsi
103 əl-Əsr ( Axşam çağı ) surəsi
104 əl-Huməzə ( Qeybətçi ) surəsi
105 əl-Fil ( Fil ) surəsi
106 əl-Qüreyş ( Qüreyş )surəsi
107 əl-Maun ( Zəkat ) surəsi
108 əl-Kovsər ( Kövsər ) surəsi
109 əl-Kafirun ( Kafirlər ) surəsi
110 ən-Nəsr ( Kömək ) surəsi
111 Əbu-Ləhəb ( Alov atası ) surəsi
112 əl-İxlas ( Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər ) surəsi
113 əl-Fələq ( Sübh ) surəsi
114 ən-Nas ( İnsanlar ) surəsi
Ana sehife
SAYGAC.ML">saygac
Onlayn: 1
Host: 2 | Hit: 17
Medeni chat mesaj, chat tanisliq, chat,yuklemeler,whatsap plus,chat adlari, chat taniwliq, medeni sayt, muasir chat, azeri chat, sayt, yeni chat, yeni chatlar, ciddi tanisliq, tanisliq sayti, evlilik sayti,Mp3 Yukle, Pulsuz Yukleme Sayti, Mp3 Yukle Pulsuz